088-03 06 030 info@dhps.nl
Selecteer een pagina

ACTIEVOORWAARDEN

 • Gezamenlijke actie van DHPS en Panasonic.
 • Deze actie is alleen voor vakbekwame installateurs.
 • Projecten zijn uitgesloten van deelname.
 • Cash back is van toepassing op de volgende Mono-bloc modellen:WH-MDC05J3E5, WH-MDC07J3E5, WH-MDC09J3E5, WH-MXC09H3E5, WH-MXC09H3E8, WH-MXC12H9E8 en WH-MXC16H9E8.
 • Installatie van Mono-bloc in de periode 1 december 2020 t/m 31 maart 2021.
 • Claimen van de cash back kan tot 15 April 2021. Inzendingen die ná 15 april 2021 binnenkomen of incomplete inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 • Mono-bloc modellen moeten aangemeld worden op de Panasonic service cloud, het Device ID moet bij aanmelding vermeld worden ter controle.
 • Goederen kunnen niet worden geretourneerd.
 • Actie van toepassing in Nederland.
 • Niet in combinatie met andere Panasonic acties.
 • Claim uw cash back via de website: www.panasonic-mono-bloc-cashback.nl.
 • Claimen van de cash back in combinatie met de leverbon/factuur van uw distributeur
 • Cash back wordt gegeven over de eerste 5 Mono-bloc’s.
 • De cash back wordt binnen 6 weken na indienen van de claim door Panasonic uitgekeerd.
 • Panasonic behoudt zich het recht om actievoorwaarden gedurende de actieperiode te wijzigen of aan te passen. In dat geval worden de wijzigingen bekend gemaakt via de website.
 • Onder voorbehoud van beschikbaarheid en levertijd van de actiemodellen.
 • In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Panasonic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer van de deelname uit te sluiten.
 • Alle persoonsgegevens worden slechts gebruikt in combinatie met deze actie en zullen alleen gedeeld worden met een derde partij voor doeleinden die gerelateerd zijn aan deze actie.
 • Persoonsgegevens worden behandeld conform ons privacy beleid: http://www.panasonic.com/nl/privacybeleid.html en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Panasonic gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 • Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Panasonic aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, verlies, letsel of teleurstelling die u oploopt als gevolg van deelname aan deze actie.
 • Eventuele klachten over de actie dienen ons te bereiken vóór 31 maart 2021.
 • Bij deelname aan de actie accepteert u de actievoorwaarden.

Voor vragen en/of opmerkingen over deze actie kunt u contact opnemen met: info@dhps.nl